Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego jest: 

S4 Tomasz Siarkiewicz 
ul. Dąbska 70
70-786 Szczecin 
NIP: 955 188 04 15
zwana dalej firmą S4


2. S4 zobowiązuje się do realizacji zamówienia i wysłania produktu na podany adres w ciągu 3 dni roboczych (plus czas jaki ma poczta polska, lub kurier na dostarczenie przesylki), licząc od daty wpłynięcia całej kwoty na konto firmy S4. Klienci nie mają prawa wymagać rekompensaty za opóźnienia w dostawie, jeśli tylko firma S4 skontaktuje się z klientem niezwłocznie w celu powiadomienia go o możliwym opóźnieniu. Jeśli jednak przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 14 dni roboczych o daty zamówienia i nie jest to spowodowane opóźnieniami firm kurierskich, S4 zobowiązuje się do obniżenia ceny produktu zamówionego a nawet zwrot kosztów. 

3. W przypadku przesłania przez użytkownika własnego wzoru lub zmianie udostępnionego przez firmę S4 według własnego życzenia, użytkownik zapewnia, iż stworzony przez niego wzór nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik w takiej sytuacji odpowiedzialny jest za naruszenie praw autorskich. 

4. W procesie produkcyjnym mogą zaistnieć nieznaczne różnice w kolorach lub rozmiarach nadruków zamówionych przez klienta. 

§ 2. Rejestracja

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie mymiloo.pl.

2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.

§ 3. Strony transakcji

1 . Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowy mmymiloo.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego mymiloo.pl jest właściciel Sklepu - firma S4 Tomasz Siarkiewicz.

§ 4. Korygowanie i anulowanie zamówień 

1. Korygowanie zamówień.
Na prośbę klienta, przesłaną e-mailem, lub przekazaną telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.

2. Stan realizacji zamówienia
Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub telefonicznie. (793 508 232)

3. Rezygnacja z zamówienia.
Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane można zamówienie anulować drogą email'ową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

§ 5. Formy płatności 

1. Przelewem przed dostawą towaru. ( Sklep korzysta z systemu płatności online "platności24.pl" ). Nabywca ponosi koszty przesyłki.

2. Płatność przy odbiorze paczki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej). Nabywca ponosi koszy przesyłki.

§ 6. Faktury, paragony

Sklep w standardowej procedurze wystawia fakturę. Jeśli faktura ma być na firmę należy podać odpowiednie dane w procesie zamawiania towaru.
Ceny podawane przy zamawianiu zawierają już podatek VAT (cena Brutto). VAT wynosi 22%.

§ 7. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym mymiloo.pl realizowane są na terytorium całego kraju.

2. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy:
- przesyłka kurierska - Nabywca ponosi koszty przesyłki.

- przesyłka za pobraniem - Nabywca ponosi koszty przesyłki. 

3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

4. W chwili odbioru Nabywca zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z firmą S4

§ 8. Reklamacje, zwroty

1. Warunkiem reklamacji lub wymiany towaru jest przesłanie razem z towarem paragonu fiskalnego.
2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 10 dni od daty zakupu. Oświadczenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku gdy Nabywca znajdzie wadę, która jest objęta rękojmią, ma prawo do zażądania nowej realizacji zamówienia, unieważnienia zamówienia lub obniżenia ceny produktu.
4. W przypadku zwrotu przesyłki spowodowanego wadą produktu, firma S4 pokrywa koszty wysyłki. Klient jest zobowiązany do wyboru metody transportu, która nie zawiera niepotrzebnych kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki.

5. Sklep dokonuje wymiany jedynie towarów nie używanych, nie noszonych. W przypadku zaginięcia przesyłki, powstałego nie z winy firmy S4 , lecz z winy osób trzecich, sklep zastrzega sobie 15 dni roboczych na ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji ( złożenie reklamacji na poczcie, odpowiedź reklamacyjna ).

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Jakie informacje będą zapisane?
Są to dane niezbędne do realizacji zamówienia. Wszystkie dane osobowe są traktowane poufnie.
2. Do czego zostaną wykorzystane Twoje dane?
Wszystkie dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia i polepszenia jakości usług oraz w celach statystycznych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla firmy S4
3. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, każdy ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich zmian. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Żadne dane nie zostaną przekazane osobom trzecim. Firma S4 zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., po wyrażeniu przez nich zgody.
4. Firma S4 nie używa Twoich danych do celów reklamowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2 . W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów 


W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy prosimy pisać na adres : 
e-mail: kasia@mymiloo.pl
lub telefonicznie: 793 508 232